Ohjeet ja lomakkeet

Rahoitusta haetaan EURA2021 -järjestelmässä sähköisesti. Hakemus jätetään rahoittavalle viranomaiselle hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus jätetään käsittelyyn v. 2020 alkaen Suomi.fi -valtuutuspalvelulla (aik. Katso-tunnuksia käyttäen). Lisätietoa löytyy rakennerahastot.fi -sivulta.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

  • Osaamisen huoltovarmuuden kehittäminen kriittisten alojen työvoiman saatavuuden kannalta
  • Tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen
  • Tulevaisuuden uusien osaamistarpeiden tunnistaminen
  • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Erityisen huomion kohteena ovat tulevaisuuden kriittiset potentiaalit tai niihin liittyvä uusi osaaminen ja teknologia.
  • Toimitusketjujen huoltovarmuuden vahvistaminen
  • Kiertotalouden huoltovarmuuspotentiaalin hyödyntäminen
  • Vihreän siirtymän turvallisuus- ja huoltovarmuusvaikutusten tunnistaminen.
  • Alueellisen ennakoinnin tietopohjan vahvistaminen / Vahvistetaan alueellisen ennakoinnin tietopohjaa
  • Alueellisen varautumisen tiedolla johtamisen kehittäminen / Kehitetään alueellisen varautumisen tiedolla johtamista.