Pohjois-Savon valtuuskunta

Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin vuonna 2000. Valtuuskunnan jäsenet ovat pääasiassa maakunnan ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, jotka ovat kiinnostuneita Pohjois-Savon maakunnan kehittämisestä ja jotka asiantuntemuksellaan pyrkivät tukemaan Pohjois-Savon kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia ja toimintaa.

Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois-Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää samassa yhteydessä ajankohtaisiin aiheisiin liittyvän seminaarin. Valtuuskunnan talviseminaari järjestetään yleensä Helsingissä ja kesäseminaari Pohjois-Savossa.

Tällä hetkellä valtuuskuntaan kuuluu 151 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Päivi Lipponen,  varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen. Valtuuskunnan sihteeri on yhteyspäällikkö Ossi Martikainen Pohjois-Savon liitosta.

Pohjois-Savon valtuuskunnan toiminnan käytännön toteutusta varten on perustettu työvaliokunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • toimitusjohtaja, FT Päivi Lipponen (pj.)
  • toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen (vpj.)
  • viestintäjohtaja Merja Haverinen
  • apulaisjohtaja Tuomo Holopainen
  • liiketoimintajohtaja Timo Huuskonen
  • myyntipäällikkö Tuomo Rissanen

sekä Pohjois-Savon liiton edustajina

  • maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä
  • maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä
  • maakuntajohtaja Marko Korhonen
  • yhteyspäällikkö Ossi Martikainen (siht.)

Saimaa-ilmiö -talviseminaari järjestettiin 13. helmikuuta 2020 Helsingissä.

Mualiman parraat -talviseminaari järjestettiin 13. helmikuuta 2019 Helsingissä. 

Kasvun menestysreseptejä -talviseminaari järjestettiin 13. helmikuuta 2018 Helsingissä. 

Taas ees 100–vuotta savolaisia -talviseseminaarin  2017 aineisto löytyy täältä