Pohjois-Savon valtuuskunta

Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin vuonna 2000. Valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon.

Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois-Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää samassa yhteydessä ajankohtaisiin aiheisiin liittyvän seminaarin. Valtuuskunnan talviseminaari järjestetään yleensä Helsingissä ja kesäseminaari Pohjois-Savossa.

Tällä hetkellä valtuuskuntaan kuuluu 150 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Päivi Lipponen,  varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen. Valtuuskunnan sihteeri on aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta.

Pohjois-Savon valtuuskunnan toiminnan käytännön toteutusta varten on perustettu työvaliokunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • toimitusjohtaja, FT  Päivi Lipponen (pj.)
  • toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen (vpj.)
  • viestintäjohtaja Merja Haverinen
  • Myyntipäällikkö Tuomo Rissanen
  • Liiketoimintajohtaja Timo Huuskonen
  • Ekonomi, partner Harri Mönkkönen

sekä Pohjois-Savon liiton edustajina

  • maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki
  • maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen
  • maakuntajohtaja Marko Korhonen
  • aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa (siht.)

Kuva oikealla ylhäällä: Valtuuskunta järjesti perinteisen savolaisten kirjailijoiden illan Otavan tiloissa Minna Canthin päivän kunniaksi 19. maaliskuuta 2018. Aiheena olivat elämäkerrat. Lasse Lehtinen & Tanner, Riitta Kylänpää & Linkola. Haastattelijana itsekin elämäkertoja kirjaillut monitaituri Antti Heikkinen.

Mualiman parraat -talviseminaari järjestettiin 13. helmikuuta 2019 Helsingissä. 

Kasvun menestysreseptejä -talviseminaari järjestettiin 13. helmikuuta 2018 Helsingissä. 

 Taas ees 100–vuotta savolaisia -talviseseminaarin  2017 aineisto löytyy täältä