Kansainvälinen yhteistyö

Pohjois-Savon liiton tehtävänä on edistää eri tavoin maakunnan kansainvälistymistä. Euroopan unionin jäsenmaiden alueisiin sekä muihin potentiaalisiin yhteistyömaihin luodaan yhteyksiä ennen muuta asia- ja hankekohtaisesti. Erityishuomio kiinnitetään unionin itärajalla olevien alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Liitto edesauttaa Pohjois-Savon eri tahojen kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Keskeisiä kansainvälisiä edunajamisorganisaatioita ja verkostoja ovat Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto (Northern Sparsely Populated Areas, NSPA) ja Itämeren maiden alueiden verkosto (The Baltic Sea States Sub-regional Co-operation, SBBBC), jossa PSL on jäsenenä.

EU tukee alueiden ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja kehitystä erillisillä ohjelmilla: 

Toimintamuotoja kansainvälisessä yhteistyössä ovat mm:

  • Osallistutaan alueiden väliseen Pohjois-Savoa kiinnostavaan verkostoitumisohjelmaan.
  • Euroopan eri maakuntien kanssa hyödynnetään uusia alueiden välisiä yhteistyö- ja verkostoitumisohjelmia.
  • Yhteydenpito ja vaikuttaminen EU:ssa.
  • Kansainvälisen ja erityisesti ns. lähialueyhteistyön edistäminen yhdessä elinkeinoelämän, yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa valituissa ohjelmissa ja hankkeissa.
  • EU:n alueiden välisistä ohjelmista tiedottaminen.
  • Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin EU-toimistoa hyödynnetään kansainvälistymisen työvälineenä.
  • Pohjois-Savon liitto on jäsenenä BSSSC:ssä, joka on Itämeren maiden alueiden välinen verkosto.
  • Pohjois-Savo kuuluu myös NSPA-alueisiin. NSPA on Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden yhteenliittymä.