Asiantuntijatyöryhmät

Asiantuntijatyöryhmillä on merkittävä rooli liiton työssä. Lakisääteisissä ja muissa työryhmissä valmistellaan maakunnan kehittämisen ja sen keskeisten osa-alueiden väliset linjaukset. Työryhmät ovat monipuoliseen osaamiseen perustuvia asiantuntijaelimiä.

Savonet-ryhmä

Pohjoissavolaisten elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden verkoston Savonetin tavoitteena on vahvistaa maakunnallista, seutujen keskinäistä yhteistyötä ja luoda merkittävää synergiaa elinkeinojen kehittämistyöhön. Yhteistyöstä on tehty sopimus.

Savonet on toiminut vuodesta 1997 lähtien. Jäsenten kokoonpano on jonkin verran vaihdellut organisaatiomuutosten myötä. Maakuntahallitus on päättänyt jatkaa Savonetin toimintaa uudella valtuustokaudella 2017-2021.

Vuonna 2018 Savonetissa ovat mukana Iisalmen elinvoimapalvelut, Siilinjärven yrityspalvelu, Kuopion elinkeinopalvelu, SavoGrow Oy, Leppävirran yrityspalvelu, Navitas Oy, Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Team Finland sekä Pohjois-Savon liitto sihteerin tehtävissä.

Muut asiantuntijaryhmät

  • Kuntaloustyöryhmä
  • Ikäihmisten valtuuskunta
  • IT-yhteistyöryhmä
  • Maakuntakaavoituksen työryhmät