Yhteistyö ja edunajaminen


Edunajaminen ja yhteistoiminta ovat jatkuvia prosesseja. Edunajaminen ja yhteistoiminta ovat kaikkien päävastuualueiden jokapäiväistä toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Edunajamisen ja yhteistoiminnan sisältö sekä merkitys vaihtelevat vuosittain. Liiton kaikessa toiminnassa korostuu jokapäiväinen yhteistyö kuntien kanssa ja kuntalaisten parhaaksi. Yhä merkittävämpää on yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa Pohjois-Savossa.

Erityisesti EU:n toimenpideohjelmien toteuttaminen on lisännyt ja lisää vaatimuksia onnistua kansainvälisessä edunajamisessa.

Edunajamisen ja yhteistoiminnan sisältöä linjaa maakuntahallitus. Edunajamista ja yhteistoimintaa sekä tiedottamista johtaa ja siitä vastaa liiton organisaatiossa maakuntajohtaja.