Vesi ja biojalostus

Vesi ja biojaloastus kytkeytyvät kaikkiin kärkialoihin

Laaja vesiosaamisen verkosto
Pohjois-Savossa, pääosin Kuopiossa, on monipuolinen, monitieteinen ja usean organisaation ja yrityksen muodostama vesiosaamisen keskittymä. Vahvuudet ovat vesimikrobiologia, vesikemia, pohjavesi- ja kaivosvesiosaaminen ja vedenpuhdistutekniikat sekä monitorointiosaaminen. Kuopion vesialan erityinen vahvuus on mineraalialan vesiosaaminen eli mineraalien louhinnan ja jalostuksen vesi- ja ympäristöriskien tutkimus sekä ymmärrys mineraalien liukenemisesta luonnonvesiin. Tuoteinnovoinnissa vesialalla keskitytään prosessien riskienhallintaan, teollisesti sovellettavien puhdistustekniikoiden kehittämiseen, ympäristöturvallisuuteen ja ihmiseen kohdistuviin terveysvaikutuksiin. Tärkeimmät sovellusalueet ovat kaivosten, teollisuuden ja maatalouden vesiprosessit. Tuotantomenetelmiä kehitetään vesi- ja puhdistusprosessien monitorointiin ja optimointiin, minkä lisäksi kehitetään digitaalisia palveluita niin ohjaukseen kuin seurantaan ja reaaliaikaisuuden saavuttamiseen. Kasvua ja uutta yrittäjyyttä odotetaan vesialan teknologia- ja kehityskeskittymässä tehtävästä soveltavasta uusien puhdistus- ja analyysimenetelmien kehittämisestä

Savilahden alueen vesiosaaminen (video)

Puusta on moneksi
Biojalostus tarkoittaa useita uusia mahdollisuuksia hyödyntää bioraaka-aineita, joista alueellisesti merkittävin on puu. Biojalostuksen kehittäminen tarvitsee eri alojen tieteellistä osaamista, kuten farmasiaa, lääketiedettä, lääkekehitystä, ravitsemustiedettä, biokemiaa, fysiikan tutkimusta ja bioinformatiikkaa. Biojalostus tarjoaa mahdollisuuksia perinteiselle lääketieteelliselle osaamiselle ja uusille sovelluksille mm. elintarvikkeiden kehittämisessä. Sovellusmahdollisuuksia on mm. uusiin puuperäisten aineiden lääkekäytössä, elintarvikkeiden lisäaineina, eläinten rehuna ja elintarvikkeiden älykkäissä ja säilyttävissä pakkauksissa. Puusta voidaan erottaa suuri määrä erilaisia molekyylejä, joista osa on erittäin vaikeaa ja kallista tuottaa synteettisellä kemialla. Puun molekyyleille on löydettävissä käyttökohteita energian lisäksi esimerkiksi pinnoituksesta, torjunta-aineista, suodatin ja puhdistusmateriaaleista, torjunta-aineista, elintarvikkeiden lisäaineista, lääkeaineista ja vedenpuhdistuksesta.

Pohjois-Savon vesi- ja ilmateknologian uusimmat

20140526

Julkaistu 26.5.2014

Kuopiolaista cleantech-osaamista Kiinaan

Kuopiossa Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen laitos ovat aloittaneet ilmansaasteisiin liittyvän tutkimus- ja koulutusyhteistyön Nanjingin yliopiston kanssa. Yliopistot ovat perustaneet Itä-Kiinassa sijaitsevaan Nanjingin miljoonakaupunkiin yhteisen ympäristötutkimuskeskuksen (SFERC).

ilmantutkimus