Puunjalostus

Logistiikkaa ja teknologia sovelluksia
Alan kasvu edellyttää sahauksen kapasiteetin lisäystä sekä puulogistiikan ja alan robotiikan kehittämistä. Logistisena haasteena on alemman tieverkon heikko kunto, sillä ympäri vuoden jatkuva puun saatavuus on turvattava. Mittaustekniikkaa ja tietoverkkopohjaisia palveluja kehittämällä tehostetaan mm. metsänarviointia, markkinointia, puumateriaalin ja -tuotteiden analytiikkaa. Tuoteinnovoinnissa kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus ja niiden sivuvirrat luovat pohjan puupohjaiselle biojalostukselle, muille uusille tuotteille ja uudelle kiertotaloudelle.

Pohjois-Savo rakentaa puusta
Alan kehittämisessä avainasemassa on asiakaslähtöinen palvelu sekä rakentamisen ja tuotannon kehittämisen projektiosaaminen. Lisäksi automaatio lisääntyy myös puutuoteteollisuudessa. Kiertotalous ja biotalous luovat liiketoimintamahdollisuuksia niin puupohjaisille kuin muille raaka-aineille. Lisäarvoa puusta saadaan suuremman kokoluokan puurakentamisella. Tämä edellyttää puurakentamisen verkostojen kehittämistä. Tarvitaan puurakentamisen suunnitteluosaamista, digitaalista suunnittelua ja projektin hallintaa, puutuotteiden kehittämistä, eri materiaalien sovittamista yhteen, ja puurakenteiden elinkaarikustannusten hallintaa. Tavoitteena on lisätä puurakentamista julkisissa hankkeissa, uusia rakentamisalueita käyttöön otettaessa ja täydennysrakentamisessa.

Pohjois-Savon puun- ja biojalostuksen uusimmat

20160301 /media/artikkelikuvat/2016/puupino.jpg

Julkaistu 1.3.2016

Itä-Suomessa puulla tuotetaan jo lähes puolet käytetystä energiasta

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on Itä-Suomessa lähes kaksinkertaista kuin Suomessa keskimäärin. Käytetystä primäärienergiasta puolet on peräisin puusta. Energian tuotanto on Itä-Suomessa kehittynyt entistä enemmän kestävän kehityksen kriteereitä vastaavaksi.

biojalostusBiotalouspuunjalostus

 
20151202 /media/artikkelikuvat/keitele_900x500px.jpg

Julkaistu 2.12.2015

Keiteleen asema puunjalostuksen keskittymänä vahvistuu

Kattotuoleja valmistava Sepa Oy investoi Keiteleen tehtaaseensa yli kuusi miljoonaa euroa ja palkkaa 10-15 uutta työntekijää. Sepa on maamme nykyaikaisin kattoristikoiden valmistaja ja yksi alan suurimmista koko Euroopassa.

puunjalostus

 
20150925

Julkaistu 25.9.2015

Pohjois-Savossa etsitään uutta tietoa pyrolyysiöljyjen käytöstä

Lokakuussa alkavassa Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun Pyreus-hankkeessa aletaan selvittää pyrolyysiöljyjen käyttöominaisuuksia, savukaasupäästöjä sekä eri puhdistusratkaisujen soveltuvuutta kattilalaitoksiin. Kokeet tehdään pääasiassa Savonian Varkauden toimipisteen uudessa energiatekniikan kehitys- ja tutkimusympäristössä.

biojalostusBiotalousenergiateknologia

 
20150518

Julkaistu 18.5.2015

Elintarvikkeiden ja puutuotteiden viennin odotetaan lisääntyvän

Pohjoissavolaisten yritysten kansainvälistyminen näkyy uusimmissa rahoituspäätöksissä. Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi maanantaina yhteensä yli 1,4 miljoonan euron rahoitusta kahdelle hankkeelle, joissa tähdätään elintarvike- ja puualan yritysten viennin kasvuun ja kansainvälistymiseen.

elintarvikekansainvälistyminenpuunjalostus