Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden kärkialalla tavoitteena on koko tuotantoketjun hallinnan ja logistiikan parantaminen mittaustekniikkaa ja kerättyä dataa ja tuotantoketjujen koordinoitua ohjausta hyödyntämällä, millä nostetaan kokonaistuottavuutta. Alan tulevia toiminnan edellytyksiä ovat puun saannin varmistaminen ja tuotantoketjun aikana syntyvien sivu- ja materiaalivirtojen hallinta ja monipuolinen uusiokäyttö muussa biojalostuksessa. Lisäksi tavoitteena on puurakentamisen vauhdittaminen, hiilineutraalisuus sekä tuotannon eri osaamisalojen vahvistaminen.

Logistiikkaa ja teknologia sovelluksia
Alan kasvu edellyttää sahauksen kapasiteetin lisäystä sekä puulogistiikan ja alan robotiikan kehittämistä. Logistisena haasteena on alemman tieverkon heikko kunto, sillä ympäri vuoden jatkuva puun saatavuus on turvattava. Mittaustekniikkaa ja tietoverkkopohjaisia palveluja kehittämällä tehostetaan mm. metsänarviointia, markkinointia, puumateriaalin ja -tuotteiden analytiikkaa. Tuoteinnovoinnissa kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus ja niiden sivuvirrat luovat pohjan puupohjaiselle biojalostukselle, muille uusille tuotteille ja uudelle kiertotaloudelle.

Pohjois-Savo rakentaa puusta
Alan kehittämisessä avainasemassa on asiakaslähtöinen palvelu sekä rakentamisen ja tuotannon kehittämisen projektiosaaminen. Lisäksi automaatio lisääntyy myös puutuoteteollisuudessa. Kiertotalous ja biotalous luovat liiketoimintamahdollisuuksia niin puupohjaisille kuin muille raaka-aineille. Lisäarvoa puusta saadaan suuremman kokoluokan puurakentamisella. Tämä edellyttää puurakentamisen verkostojen kehittämistä. Tarvitaan puurakentamisen suunnitteluosaamista, digitaalista suunnittelua ja projektin hallintaa, puutuotteiden kehittämistä, eri materiaalien sovittamista yhteen, ja puurakenteiden elinkaarikustannusten hallintaa. Tavoitteena on lisätä puurakentamista julkisissa hankkeissa, uusia rakentamisalueita käyttöön otettaessa ja täydennysrakentamisessa.