Matkailu

Kansainvälistymistä, luontomatkailua ja tapahtumia
Matkailun kilpailukykyä haetaan kansainvälistymisestä, houkuttelevista ja laadukkaista tuotteista ja tuotepaketeista kansainvälisille markkinoille. Pohjois-Savon matkailullisia vahvuuksia löytyy luonnosta. Luontomatkailu on kehittämisen painopiste. Se antaa mahdollisuuksia yritysten luontomatkailutuotteille mm. kalastuksessa, reitistöjen kehittämisessä, vesistömatkailussa, metsästyksessä, marjastuksessa, vaelluksessa, jne. Myös tapahtumamatkailu on kehittämisessä vahvasti mukana. Kulttuuri ja kulttuurimatkailutuotteet ovat osa sisältömatkailua. Myynnissä ja markkinoinnissa panostetaan digitalisaatioon ja hyödynnetään kaikki sen mukanaan tuomat uudet välineet.

Näkyvyyttä lisää
Kehitys tarvitsee resursseja, näkyvyyttä, uutta osaamista, kansainvälisen markkinoinnin toimintatapoja, kulttuuritietämystä ja – näkemystä siihen, mitä aito kansainvälistyminen tarvitsee tuekseen. Sen johdosta kehitetään ylimaakunnallista yhteistyötä Suomen Lakeland-brändin alla.