Kone- ja energiateknologia

Innovointia asiakkaan tarpeisiin
Tuoteinnovoinnissa pyritään tuotekehitykseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja tuottaen lisäarvoa. Digitaalisuutta hyödyntäen osallistetaan asiakas tai laitteen loppukäyttäjä tuotekehitysprosessiin. Yksilöllisillä ja ylivertaisilla tuotteilla erotutaan kilpailijoista. Innovoinnin tulee johtaa nopeaan kannattavuuteen. Tuotekehitystä tehostaa yhteinen kehittäminen asiakkaiden ja valmistusverkoston kanssa.

Yhteiskehittäminen verkostossa
Tuotantomenetelmiä kehitetään tuottavuuden parantamiseksi, mikä on kannattavuuden ja kilpailussa pärjäämisen ehto. Valmistuksen tehokkuutta lisätään mm. automaatiolla, robotisaatiolla, tehokkailla hitsaus- ja kokoonpanotekniikoilla, digitalisten menetelmien hyödyntämisellä sekä Lean-toimenpiteillä ja johtamisen kehittämisellä. Tuotantoverkostojen johtamista ja verkoston yhteisen Lean-prosessin kehittämistä tehdään samoin kuin innovaatioverkostoissa.

Uutta yrittäjyyttä ja kasvukumppanuutta
Lisäarvon tuottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset ja ylivertaiset palvelukonseptit, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Tuote- ja palveluinnovointia tulee nopeuttaa. Yrittäjyyttä vahvistetaan pienten yritysten kasvukumppanuuksilla markkinoilla toimivien suurempien yritysten kanssa. Alan yrityksiä tuetaan panostamalla osaajien koulutukseen ja kehittämisresursseihin sekä alueiden vetovoiman kehittämiseen. Uusien teknologioiden kehittämisessä huomioidaan maalämpö, jätteen ja muiden vaikeiden materiaalien poltto, biokaasu ja akkuteknologia.

Kansainvälistä energiateknologiaa ja osaamista
Kannattava energiantuotanto tuo lisäarvoa asiakkaalle, mikä on samalla energiateknologiayrityksen liiketoimintaidea. Energiateknologian kehittämisessä panostetaan projektiosaamiseen, suunnitteluun, valmistus- ja palveluketjun hallintaan, eri polttoaineiden energiatekniikan hallintaan ja asennusosaamiseen. Kasvua ja uutta yrittäjyyttä syntyy mm. osaavasta kumppani- ja alihankintaverkostosta. Kumppanuusverkoston digitaalisia tuote- ja asiakasdokumentaatiota, tehokkaita toimitusprosesseja sekä laatu- ja kustannustasoa parannetaan.

Pohjois-Savon koneteknologian uusimmat

20150821 /media/artikkelikuvat/ponsse_900x500px.jpg

Julkaistu 21.8.2015

Vieremästä mallia koko Suomelle

Pohjois-Savossa sijaitseva Vieremä on esimerkki siitä, että syrjästäkin voi ponnistaa maailmalle menestyksekkäästi, kehuu Kauppalehti pääkirjoituksessaan. Vieremä on metsäkonevalmistaja Ponssen kotipaikka. Ponsse on maailmanluokan peluri omassa segmentissään.

KoneteknologiaVieremä

 
20150805 /media/artikkelikuvat/profilevehicles_900x500px.jpg

Julkaistu 5.8.2015

Saudi-Arabia tilasi kuninkaalle ambulanssit Iisalmesta

Iisalmessa toimiva Profile Vehicles toimittaa Saudi-Arabian kuninkaalle kaksi erikoisambulanssia. Yrityksen mukaan tilaus vauhdittanee perheyrityksen kauppaa Lähi-itään ja Aasiaan. Kesäkuussa Profile Vehicles voitti 50 ambulanssin tilauksen myös Singaporesta.

Koneteknologia

 
20150518 /media/artikkelikuvat/kylmamaki_900x500px.jpg

Julkaistu 18.5.2015

Lisää tuottavuutta ja vetovoimaa teknologiateollisuuteen

Savon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymät sekä Savonia-ammattikorkeakoulu ovat käynnistämässä yhteishanketta, jonka avulla yritetään lisätä Pohjois-Savon teknologiateollisuuden tuottavuutta ja vetovoimaa.

energiateknologiaKoneteknologia

 
20150213 /media/artikkelikuvat/hydroline_900x500px.jpg

Julkaistu 13.2.2015

Horizon 2020 -ohjelmasta miljoonaluokan rahoitus siilinjärveläiselle Hydrolinelle

Tuen myöntämiseen vaikuttivat Hydrolinen kansainvälisyys, mukautuva ja tuore liiketoimintasuunnitelma sekä analyysi kohdemarkkinoista.

EUHorizon2020KoneteknologiaRahoitus

 
20150119

Julkaistu 19.1.2015

Pohjois-Savon teknologiayrityksille haetaan jalansijaa kansainvälisiltä markkinoilta

Kaksivuotisen hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet maakunnan kehittämisyhtiöt, laaja joukko itäsuomalaisia yrityksiä sekä Kuopion ja Iisalmen kaupungit ja Siilinjärven kunta. Mukana ovat myös maakunnan koulutusorganisaatiot.

energiateknologiaKoneteknologia