Hyvinvointiteknologia

Tietopohjaista terveyttä

Hyvinvointiteknologian kärkialalla tavoitteena on luoda tekoälyä ja terveys- ja hyvinvointidataa hyödyntämällä uusia toimintamalleja ja liiketoimintaa sekä digitaalisten ratkaisujen avulla tukea kestävää kehitystä, kustannustehokkuutta ja osuvaa diagnostiikkaa ja asiakaspalvelua terveydenhuollossa. Lisäksi tavoitteena on lisätä alan regulaatio-, laatu-, ja tuotehallintaosaamista uusilla maisteriohjelmilla, vahvistaa liiketoimintaosaamista sekä kehittää alueen yritystoimintaa edistämällä innovatiivisia hankintoja ja tukemalla yrityksiä kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Lääkekehitys kuten rokotteiden kehittäminen on yksi Kuopion tiedeyhteisön vahvuuksia. Palvelujen kehittäminen on osa hyvinvointiteeman ja käynnistyvän sote-alueen toimenpiteitä.

Kuopion Savilahteen on muodostunut kansallisesti merkittävä terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten osaamiskeskittymä, jonka osaamisen ja toiminnot Kuopio Health -ekosysteemi nivoo lisäarvoa tuottavaksi
kokonaisuudeksi. Alueella sijaitsevien Itä-Suomen biopankin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajentuvan tietoaltaan terveysdata luo mahdollisuuksia uuden kehittämiselle. Kuopiossa tehdään kansainvälisen huipputason tutkimusta
rokotekehittämisen, sydän- ja verisuonitautien, metabolisten ja neurologisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa. Lisäksi osaamiskeskittymässä on vahvaa osaamista soveltavassa tki-toiminnassa ja monipuolinen infrastruktuuri.