Elintarvikkeet

Elintarvikkeiden kärkialalla tavoitteena on parantaa elintarvikkeiden jäljitettävyyttä ja turvallisuutta, kehittää tuotantoa automaation ja tekoälyn avulla, hyödyntää sivuvirtoja ja vähentää hävikkiä ja luoda hiilineutraali ja kestävä ruokajärjestelmä. Lisäksi tavoitteena on alan koulutuksen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä maa- ja marjatalouden ja elintarvikealan tutkimuksen ja kehittämisen ekosysteemin vahvistaminen.

Kasvua uusilla tuotteilla ja viennillä
Maakunnan tuotanto (maito, marjat ja kala) antaa mahdollisuuksia niin terveyteen kuin herkutteluun tähtäävien tuotteiden kehittämiseen. Tuoteinnovoinnissa elintarvikkeiden tuotekehitystä ja viljelyn kehitystyötä tehdään asiakas- ja markkinalähtöisesti. Tavoitteena on rakentaa eri tuotteista ja tuotantoaloista hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä globaalisti. Eettisyys on noussut keskeiseksi kilpailutekijäksi elintarvikealalla ja tämä huomioidaan koko elintarvikeketjussa. Lisäksi jäljitettävyys ja toiminnan läpinäkyvyys edellyttävät laadun kehittämistä, jossa hyödynnetään laajoja tilakohtaisia tietovarantoja. Pakkaustoiminnan kehittäminen on yksi alan avaintekijöistä. Älykkäitä pakkauksia hyödyntämällä valvotaan tuoreutta ja laatua, annetaan informaatiota tuotteista ja seurataan tuoteketjua. Tällaisilla toimilla osa jalostajista voi erottua markkinoilla, mistä voi olla hyötyä myös viennissä.