Älykäs vesijärjestelmä

Vesi ja biojaloastus kytkeytyvät kaikkiin kärkialoihin

Veden kärkialan tavoitteena on vesijärjestelmien kokonaisvaltainen hallinta ja optimointi digitaalisten menetelmien avulla sekä vesi-intensiivisen teollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen jätevesitekniikkaa kehittämällä. Lisäksi tavoitteena on varmistaa vesihuoltotekniikan osaajien ja osaamisen riittävyys sekä kiihdyttää innovaatioekosysteemien avulla vesiteknologiaan liittyvien innovaatioiden toteuttamista ja pääsyä markkinoille

Laaja vesiosaamisen verkosto
Pohjois-Savossa, pääosin Kuopiossa, on monipuolinen, monitieteinen ja usean organisaation ja yrityksen muodostama vesiosaamisen keskittymä. Vahvuudet ovat vesimikrobiologia, vesikemia, pohjavesi- ja kaivosvesiosaaminen ja vedenpuhdistutekniikat sekä monitorointiosaaminen. Kuopion vesialan erityinen vahvuus on mineraalialan vesiosaaminen eli mineraalien louhinnan ja jalostuksen vesi- ja ympäristöriskien tutkimus sekä ymmärrys mineraalien liukenemisesta luonnonvesiin. Tuoteinnovoinnissa vesialalla keskitytään prosessien riskienhallintaan, teollisesti sovellettavien puhdistustekniikoiden kehittämiseen, ympäristöturvallisuuteen ja ihmiseen kohdistuviin terveysvaikutuksiin. Tärkeimmät sovellusalueet ovat kaivosten, teollisuuden ja maatalouden vesiprosessit. Tuotantomenetelmiä kehitetään vesi- ja puhdistusprosessien monitorointiin ja optimointiin, minkä lisäksi kehitetään digitaalisia palveluita niin ohjaukseen kuin seurantaan ja reaaliaikaisuuden saavuttamiseen. Kasvua ja uutta yrittäjyyttä odotetaan vesialan teknologia- ja kehityskeskittymässä tehtävästä soveltavasta uusien puhdistus- ja analyysimenetelmien kehittämisestä

Savilahden alueen vesiosaaminen (video)