Pohjois-Savon kehittämiskärjet

Pohjois-Savossa on tunnistettu seitsemän kehittämisen kärkeä, joissa Pohjois-Savossa on vahvaa kansainvälistä osaamista sekä yritystoimintaa ja joissa teknologisen kehittämisen ja osaamisen avulla voidaan edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja kilpailukykyä. Nämä ovat: kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä sekä biojalostus.

Maakunnan aluetalous on tällä hetkellä kone- ja energiateknologian, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon varassa. Näiden alojen menestyminen on maakunnalle elintärkeää ja näiden alojen osaamiseen, uudistumiseen ja työvoiman saatavuuteen panostetaan. Palvelujen ja rakentamisen toimintaedellytykset ovat suurelta osin seurausta näiden alojen ja viennin kehityksestä. Hyvinvointiteknologia sekä veden prosessit ja biojalostus ovat uusia nousevia aloja, joita vahvistamalla Pohjois-Savo haluaa monipuolistaa elinkeinotoimintaa.

Kehittämiskärjet ovat vastaus Euroopan komission ja työ- ja elinkeinoministeriön maakunnille esittämiin toiveisiin nimetä alueiden älykkään erikoistumisen alat pohjaksi rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimien suuntaamiseen.