Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020–2022 on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla koronaepidemian haitallisia vaikutuksia torjutaan, nopeaa palautumista edistetään sekä uutta kasvua ja kilpailukykyä löydetään. Se sisältää sekä nopean palautumisen toimet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Suunnitelma on laadittu laajana yhteistyönä ja sitouttavana prosessina. Maakunnan kehittämisessä eri osapuolten yhteistyö ja samojen tavoitteiden edistäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Uuden kasvun suunnitelma 2020–2022 toimenpiteineen linjaa maakunnan käytössä olevien rakennerahasto- ja maaseutuohjelman varojen sekä kansallisten kehittämisvarojen kohdentamista maakunnassa. Tässä ominaisuudessa asiakirja on myös Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma.

Ylimaakunnallisia hanke-esityksiä on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020-2022 on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 8.10.2020 ja maakuntahallituksessa 26.10.2020.

Pohjois-Savon MYR hyväksyi 15.3.2021 REACT-EU -rahoitusta koskevan täydennysosan Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaan. 


Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, puh. 044 714 2648
aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi, 044 714 2620