Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois-Savon tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet ja hankekokonaisuudet sekä suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää EU:n rakennerahastovaroilla tuettavan toiminnan sekä EU-rahoituksen kohdentamisen.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2020–2021 on laadittu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän sekä maakunnan kehittämisen kannalta muiden keskeisten tahojen kanssa.

Suunnitelmassa esitetään maakuntaohjelman toteuttamisen lähivuosien toimenpiteet. Lisäksi asiakirjassa on kuvattu Pohjois-Savon keskeiset edunajamisasiat:

 • Finnpulpin biotuotetehdas ja infrapaketti
 • Yliopiston, ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssien turvaaminen
 • Pelastusopiston koulutuksen vahvistaminen
 • Kansallisen Neurokeskuksen toiminnan turvaaminen
 • Kuopion kaupungin pääsy valtion ja kaupunkien väliseen sopimusmenettelyyn,  mm. MAL-sopimus
 • Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki -radan kehittäminen (ml. kohtaamispaikat)
 • Valtatien 5 parantaminen (Siilinjärvi–Iisalmi)
 • Valtatien 9 kehittäminen
 • Rautateiden osto- ja velvoiteliikenne
 • Finnpulpin havusellutehdas ja infrapaketti
 • Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Networks)

Ylimaakunnallisia hanke-esityksiä on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteishankkeet liittyvät mm. EU:n koheesiovarojen varmistamiseen 2020 jälkeisellä ohjelmakaudella ja laajakaista-hankkeen toteutuksen jatkuvuuden varmistamiseen. Itä-Suomessa maakunnat haluavat edistää Kuopion ratapihan pikaista kunnostusta ja kytkemistä muuhun asemanseudun kehittämiseen sekä nopean itäradan (Helsinki - Porvoo - Kouvola) rakentamiseen liittyvien selvitysten käynnistämiseen.