Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 on maakunnan yhteinen tahdonilmaus maakunnan kehittämisen suuntaviivoista. Suunnitelmaan on koottu ne toimenpiteet, joita tulee kahden seuraavan vuoden aikana toteuttaa nopeasti ja vaikuttavasti:  

  • toimet, joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä,
  • toimet, joilla tuetaan työttömiä ja kasvatetaan osaamista sekä
  • toimet, joilla parannetaan väestön hyvinvointia.

Suunnitelma on laadittu laajana yhteistyönä ja sitouttavana prosessina. Maakunnan kehittämisessä eri osapuolten yhteistyö ja samojen tavoitteiden edistäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 toimenpiteineen linjaa maakunnan käytössä olevien rakennerahasto- ja maaseutuohjelman varojen sekä kansallisten kehittämisvarojen kohdentamista maakunnassa. Tässä ominaisuudessa asiakirja on myös Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma.

Ylimaakunnallisia hanke-esityksiä on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022-2023 on hyväksytty maakuntahallituksessa ja maakunnan yhteistyöryhmässä 22.11.2021.


Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, puh. 044 714 2648
aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi, 044 714 2620