Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi (TL3)

Yksi tärkeimmistä keinoista on väestön hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen. Hyvinvoinnin nosto on tärkeä osa työvoiman riittävyyden turvaamisessa. Pohjois-Savossa työhön osallistuvuus on keskimääräistä alhaisempi. Tärkeä keino on lisätä kaiken ikäisen työvoiman osaamista ja saada kaikki nuoret opiskelemaan ja työhön.

Keskeiset painopisteet:

  • Elämäntavat ja kansansairausten ennaltaehkäisy
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet
  • Kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa