Maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025

Pohjois-Savon uusi maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 on samassa asiakirjassa. Painotus on lähivuosien toimintalinjauksissa ja toimenpiteissä, jotka toteuttavat pitkän aikavälin tavoitteita, strategiaa ja väestötavoitteita.

Maakuntavaltuusto ohjeisti syksyllä 2020 seminaarissa, että uusi maakuntasuunnitelma valmistellaan nykyisten kehittämiskärkien pohjalta. Tätä suositti myös nykyisen maakuntaohjelman ulkoiset arvioijat. Lisäksi MKV ja useat kunnat ovat esittäneet tavoitteeksi aikaisempaa realistisemmat väestötavoitteet. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelmat 15.11.2021.

Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Maakuntasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä kuntien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja yritysten kanssa. Erityisen aktiivisesti valmisteluun on osallistunut kauppakamariorganisaatio ja sen yritysryhmät. Ensimmäisen kerran ohjelmassa on huomioitu kulttuurin kehittäminen ja luonnollisesti sote-palveluiden muutos.

Uusi maakuntakaava on myös valmisteilla. Sen alueiden käytön ja kaavoituksen tavoitteet sovitetaan yhteen maakuntasuunnitelman väestö- ja kehittämistavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelmaan on otettu maakuntakaavan valmistelusta keskeisimpiä alueiden käytön tavoitteita.

Maakuntasuunnitelmassa määritellään pitkän tähtäimen tavoitteet, kehittämisstrategia ja väestötavoitteet. Maakuntaohjelmassa määritellään käytännön toimenpiteiden linjaukset, jotka ohjaavat lähimmän neljän vuoden aluekehittämistä ja aluerahoituksen kohdentamista. Maakuntaohjelma perustuu aluekehityslakiin ja asetukseen (356/2014). Uusi aluekehityslaki on tarkoitus hyväksyä 2021, mutta myös uuden aluekehityslain valmistelussa maakuntaohjelmalla on tärkeä rooli aluekehityksen ohjaajana.

Maakunnan kehittämisen kärjet ja teemojen visiot:

Vanhat maakuntaohjelmat