Maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 ja maakuntaohjelma vuosille 2018-2021

 

Maakuntaohjelma sisältää myös maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Maakuntasuunnitelmassa linjataan kehittämisen kärkialat ja tavoiteltu väestökehitys. Maakuntaohjelmassa esitetään Pohjois-Savon aluekehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöselostuksessa arvioidaan maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Maakuntasuunnitelmassa linjattujen kärkien tavoitteita toteutetaan maakuntaohjelman toimenpiteillä. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman toimintalinjoiksi (1) aluetalouden uudistuminen, (2) työvoiman riittävyys ja osaaminen, (3) hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä (4) saavutettavuus ja kestävä aluerakenne.

Kehittämiskärkien sisältöalueet ovat pääpirteissään samat kuin toimintalinja talouden uudistamisen (TL1), missä on lisäksi matkailun kehittämisen toimenpiteet. Kehittämiskärkien ja toimintalinja 1:n esittämisessä on osin toistoa. Toimintalinjoilla 2-4 tuetaan kehittämisen kärkialojen ja talouden uudistamisen edellytyksiä laaja-alaisesti mm. lisäämällä osaamista, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä liikenteellistä saavutettavuutta.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta antaa aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 044 714 2626 jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Pohjois-Savon liiton vaihde 017 550 1400

UUDET OHJELMAT