EU-ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu

Tulevan rakennerahastokauden ohjelmavalmistelua tehdään kolmella tasolla Suomessa: valtakunnallisesti, Itä- ja Pohjois-Suomen tasolla sekä maakunnallisesti. Yhteensovitusta kansallisella ja EU-tasolla tekevät Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE) sekä sen yhteydessä toimiva Koheesio2021+ -työryhmä, jonka jäsen Pohjois-Savosta on aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta ja kaupunkien edustajana varajäsen Sirpa Lätti-Hyvönen Kuopion kaupungilta.

Kansallisesti alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Lue lisää Koheesiopolitiikan valmistelu ohjelmakaudelle 2021+ »

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien liitot aluekehityslainsäädännön 35 §:n mukaisesti. Valmistelua tehdään yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien yhteisöjen kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Lue lisää Organisoituminen Itä- ja Pohjois-Suomessa » 

Valmistelussa noudatetaan kumppanuusperiaatetta siten, että kukin maakuntaliitto vastaa aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien osallisuudesta. Maakunnan yhteistyöryhmät ovat lakisääteisiä kumppanuuselimiä maakunnissa, joten maakunnan yhteistyöryhmä tulee toimimaan ohjelmavalmistelunkin kumppanuuselimenä. Laajemman sidosryhmän informointi ja osallistaminen hoidetaan järjestettävissä maakuntatasoisissa seminaareissa. Suuraluetason tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Valmistelu Pohjois-Savossa

Ohjelmavalmistelun tueksi Pohjois-Savon liitto on perustanut maakunnallisen valmisteluryhmän, johon on kutsuttu edustajat seuraavista organisaatioista: Kuopion kaupunki, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopion alueen kauppakamari/Savon Yrittäjät ry, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/Navitas Kehitys Oy ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Valmisteluryhmässä edustettuina olevat tahot vastaavat edustajiensa kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista matkakuluista.

Itä-Suomen yliopisto
Kehitysjohtaja Soili Makkonen (varajäsen kehittämisasiantuntija Satu Lappalainen)

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Toimitusjohtaja Olli Tiainen (hallituksen puheenjohtaja Juha Piiroinen)

Kuopion kaupunki
Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen (elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen)

Navitas Kehitys Oy
Toimitusjohtaja Jouko Laitinen (yritysasiantuntija Tuula Kokkonen)

Pohjois-Savon ELY-keskus
Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikön päällikkö Jan Blomberg, varapuheenjohtaja
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, valmistelija
Yksikön päällikkö Juha Kaipiainen

Pohjois-Savon liitto
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, puheenjohtaja
Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, jäsen
EU-sihteeri Merja Sihvola, sihteeri
(varajäsen ohjelmapäällikkö Soile Juuti)

Savon koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve (projektipäällikkö Mervi Kuvaja)

Savon Yrittäjät ry 
Toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren (varapj. Hannu Raatikainen)

Kuopion alueen kauppakamari
Toimitusjohtaja Kaija Savolainen (koulutuspäällikkö Johanna Haapakorva)

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Vararehtori Mikko Vuoristo (rehtori Mervi Vidgrén)

Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Kehitysjohtaja Niina Puumalainen (johtaja Kari Puumalainen)

Muistiot

Muistio 23.3.2021
Muistio 13.1.2021
Muistio 3.11.2020

Muistio 7.9.2020
Muistio 11.5.2020
Muistio 10.2.2020
Muistio 14.8.2019
Muistio 30.4.2019
Muistio 21.2.2019

Esitysmateriaali

Ohjelma-asiakirjaehdotus, kuulemisversio 10.3.2021

Ympäristöselostus 12.2.2021

Liite Ympäristöselostukseen

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kannanotto 2.12.2020

Rakennerahasto-ohjelmaluonnos 6, 28.10.2020

Ohjelmavalmistelun aikataulu

Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys Suomen kilpailukyvylle 22.8.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kannanotto 22.8.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien näkemys 24.6.2019

Suomen maakuntaliittojen kannaotto 11.2.2019

Rakennerahastoista osarahoitettavan toiminnan runkoluonnos 27.8.2019

Roadmap 19.6.2019

Rakennerahastolinjaukset 23.5.2019

Tiedotteet

2.12.2019 TEM: Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta