Julkaistu 4.11.2016

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus Pohjois-Savossa kaudella 2014–2020 on 149 miljoonaa euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 %) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 300 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

EAKR-tukea ohjataan erityisesti pk-yritysten energiatehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Myös kaikki muut EAKR-erityistavoitteet ovat haettavissa. ESR-tukea voi hakea kaikkiin ohjelman erityistavoitteisiin.

Tarkemmat tiedot hankehaun painotuksista ja lisätietoa hakemisesta on luettavissa hakukuulutuksesta.

Kehittämistyön linjaukset on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa. Löydät ne täältä.

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään

Yrityksille suunnatuilla kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Haku päättyy 17.2.2017.

Hakuajat vuonna 2017

• 19.5.2017 (Pohjois-Savo)
• 22.9.2017 (Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat)

Hakuajat koskevat sekä Euroopan aluekehitysrahaston että Euroopan sosiaalirahaston hankehakemuksia. Kunkin rahoitushaun painopisteistä ilmoitetaan erikseen hakukuulutuksessa.