Pohjois-Savon valtuuskunta

Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin vuonna 2000. Valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon.

Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois-Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää samassa yhteydessä ajankohtaisiin aiheisiin liittyvän seminaarin. Valtuuskunnan talviseminaari järjestetään yleensä Helsingissä ja kesäseminaari Pohjois-Savossa.

Tällä hetkellä valtuuskuntaan kuuluu 147 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Päivi Lipponen,  varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen. Valtuuskunnan sihteeri on aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta.

Pohjois-Savon valtuuskunnan toiminnan käytännön toteutusta varten on perustettu työvaliokunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • toimitusjohtaja, FT  Päivi Lipponen (pj.)
 • toimitusjohtaja Pirjo Airaksinen (vpj.)
 • viestintäjohtaja Merja Haverinen
 • varainhoidon johtaja Jukka Pirskanen
 • professori Kaj Husman
 • asianajaja Antti Korpela
 • TK Matias Koponen

sekä Pohjois-Savon liiton edustajina

 • maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki
 • maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen
 • maakuntajohtaja Marko Korhonen
 • aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa (siht.)