Kalastus Pohjois-Savon retkeilykartastossa

 

Pohjois-Savo tarjoaa kalastajalle Suomen parhaimpia järvikalastuskohteita sekä mukavia joki- ja koskikalastuskohteita. Tarkin nettikartaston karttapohja, peruskartta, näyttää kalastajaa ajatellen myös järvien syvyyskäyrät.

Kalastusalueet ja osakaskunnat

Pohjois-Savon retkeilykartastosta löytyvät kaikki maakunnan kalastusalueet ja osa osakaskunnista. Osakaskuntia lisätään kartalle sitä mukaa, kun niitä saadaan digitoitua.

Kalastusalueiden ja osakaskuntien digitoinnissa on käytetty hyväksi olemassaolevaa, lähinnä maanmittauslaitoksen digitoimaa materiaalia. Siksi digitoinnin tarkkuus vaihtelee. Osa kalastusalueista on digitoitu peruskartalle, osa mittakaavassa 1:50 000 tai 1:100 000 - alueen raja ei siis välttämättä ole aivan tarkka.

Lisäksi osakaskuntien digitointi on tarkempaa vesialuella ja maalla on lähinnä vedetty suoraa viivaa, jolloin periaatteessa kaikki alueen sisään jäävät vedet - järvet, lammet, joet - kuuluvat ko. alueeseen. Muutama alue on digitoitu vain järvialueiden suhteen. Osakaskuntakarttaa ei siis voi käyttää esim. tilan rajojen tarkistamiseen.

Yhdellä osakaskunnalla voi olla erillisiä vesialueita kaukanakin toisistaan, myös eri kuntien ja kalastusalueiden alueella.

Käytettyjä lyhenteitä:
ok -osakaskunta
kk -kalastuskunta
jk -jakokunta
rp -rauhoituspiiri
Kalastustermistöä MMM:n sivulla.


Kartan käyttövinkkejä

Hakuasi voit nopeuttaa valitsemalla ensimmäiseksi kartan ylälaidasta teemaksi kalastuksen.

Kalastusalue tai osakaskunta näkyy nettikartalla sinisenä alueena. Vasemmassa laidassa löytyvät hakuryhmät, jotka helpottavat tiedon löytämistä: 
Kalastus: alueet,
Kalastus: kohteet
(koskikohteet, kalastusyritykset),
Kalastus: vapaakalastus
ja
Kalastuskiellot ym. sekalainen materiaali.

Koska karttajärjestelmä lataa kaikki hakuryhmän kohteet kerralla, latautumista voi joutua odottelemaan. Osakaskunnat näkyvät kartalla kalastusalueittain, jottei kartan latautuminen käy liian raskaaksi.

Mikäli haluat näkyviin useiden kalastuskuntien osakaskunnat yht'aikaa, valitse kartan yläreunasta patikoija-kuvake "Reitit ja alueet" ja napsauta sieltä osakaskunnat näkyviin alue kerrallaan (odota latautumista välillä!)

Kalastusalueiden tiedot kerää TE-keskuksen kalatalousosasto ja Pohjois-Savon kalatalouskeskus. Kalastusalueiden tiedot löytyvät Muikkusuomi-sivustolta http://www.muikkusuomi.fi/index?page=16.

Osakaskunnan nimen yhteydessä on koodi kalastusalue/osakaskunta. Sen avulla löydät ao. osakaskunnan yhteystiedon. Yhteystiedot kerää Pohjois-Savon TE-keskuksen kalatalousosasto. Ajantasainen lista on nähtävillä Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen sivuilla http://www.muikkusuomi.fi/index?page=40


Lupa-asiat

Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin. Muulle kalastukselle tarvitaan luvat.

Kartalla on muutamia alueita, joilla on kalastuskielto. Näillä vesialueilla ei edes onkiminen ole sallittua. Lisäksi joillain luonnonsuojelualueilla kalastus on kielletty, mikä mainitaan nettikartalla reittiselostuksessa.

Kuopion kaupungilla on vapaakalastusalueita - nekin näkyvät kartalla.

Lentokala, kuvaaja Ketola

Kalastusta netissä

Ympäristökeskuksen kalastussivut
Maa- ja metsätalousministeriön kalastussivut
www.muikkusuomi.fi  "Muikku-Suomen" kalaopas 
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri ry mm. kalastustapahtumia